Danh sách 40+ cửa hàng Japfa Best tại TP. H...

Dưới đây là danh sách 40+ cửa hàng Thịt Japfa Best đã có mặt tại Tp. Hồ Chí Minh Năm 2018, Tập đoàn Japfa mở rộng kinh doanh với ngành hàng thịt tươi sống, hoàn thiện chuỗi giá trị “Feed-Farm-Food”